• Příběh Bible kralické
  Written by

  Toto je fascinující historie první české tištěné Bible, přeložené z původních biblických jazyků, knihy neoddělitelně spojené s osudem, kulturou a jazykem českého národa. Neznám jiný překlad, který by ovlivnil více generací, než Kralická, i po 450 letech dodnes užívaná. Když si v letošním roce připomínáme 400. výročí poslední redakce, jako bychom pozorovali rostlinku, zasazenou do dobré půdy, která zesílí v kmínek, vyroste z ní strom a přináší dobré ovoce.

  Add a comment

  Toto je fascinující historie první české tištěné Bible, přeložené z původních biblických jazyků, knihy neoddělitelně spojené s osudem, kulturou a jazykem českého národa. Neznám jiný překlad, který by ovlivnil více generací, než Kralická, i po 450 letech dodnes užívaná. Když si v letošním roce připomínáme 400. výročí poslední redakce, jako bychom pozorovali rostlinku, zasazenou do dobré půdy, která zesílí v kmínek, vyroste z ní strom a přináší dobré ovoce.

  Add a comment
  Written on Tuesday, 17 April 2018 20:50 in Bible Be the first to comment! Read 19 times Read more...