Články
Příběh Bible kralické

Toto je fascinující historie první české tištěné Bible, přeložené z původních biblických jazyků, knihy neoddělitelně spojené s osudem, kulturou a jazykem českého národa. Neznám jiný překlad, který by ovlivnil více generací, než Kralická, i po 450 letech dodnes užívaná. Když si v letošním roce připomínáme 400. výročí poslední redakce, jako bychom pozorovali rostlinku, zasazenou do dobré půdy, která zesílí v kmínek, vyroste z ní strom a přináší dobré ovoce.

Celý článek...
 
O jednomyslnosti

V Dekretech Jednoty bratrské čteme, co tehdy v církvi považovali za nejdůležitější povinnosti biskupů - členů Úzké rady. Před zasedáním synodu se scházeli vždy o den dříve, aby se spolu modlili a navzájem se „dobývali do svědomí“.

Čti celý článek...
 


Archív