Historik Daniel Říčan vypráví o Davidu Zeisbergerovi, jednom z nejslavnějších misionářů, kteří se kdy vydali kázat víru mezi severoamerické indiány. Strávil mezi nimi šedesát let, dokázal se domluvit jazyky hned několika různých kmenů, dokonce sepsal několik slovníků a učebnic.

Add a comment

Beránka božího nahradil tuleň. Po stopách moravských misionářů v Grónsku.

Uprchlíci z Čech a Moravy hlásící se k pronásledované jednotě bratrské založili v 18. století v Grónsku vlastní kolonii. Sblížili se s tamními „Eskymáky“, učili je víře a dali jim i základ grónské gramatiky, uvádí týdeník 5plus2.

Add a comment

V Dekretech Jednoty bratrské čteme, co tehdy v církvi považovali za nejdůležitější povinnosti biskupů - členů Úzké rady. Před zasedáním synodu se scházeli vždy o den dříve, aby se spolu modlili a navzájem se „dobývali do svědomí“.

Add a comment